massage017-300x225

Massage

Vid massage ökar blodcirkulationen som leder till en syresättning i hela kroppen. Lymfcirkulationen ökar också vilket påskyndar borttransport av vätskeansamlingar (ödem) vid träningsvärk och muskelskador. Slaggprodukter transporteras snabbare ut från musklerna. Även ämnesomsättningen i muskulaturen, hud och talgkörtlar ökar av regelbunden massage som i sin tur förbättrar pälsens kvalitet. Massage har en avslappnande effekt på spänd och hård muskulatur. En utvilad och återhämtad muskel arbetar effektivare samt att skaderisken minskar. Massage har en lugnande effekt på hela kroppen genom att antistresshormonet oxytocin frigörs.

Ledmobilisering

Syftet med ledmobilisering är att återställa en normal funktion av en led efter en skada eller operation. I regel behandlas både mjukdelarna omkring leden samt den aktuella leden med särskild uppmjukning och töjning. Rörligheten i leden ökar samtidigt som man mjukar upp omkringliggande strukturer samt ökar elasticiteten. Ledvätskeproduktionen kommer igång vilket också ger ökad rörlighet. Ges i samband med massage vid behov.