Fit Fur Life Proffessional löpband har ett sviktande underlag som reducerar belastningen på hundens leder under träningen. Träningen kan ske plant, eller med lutning uppåt eller nedåt beroende på om man vill avlasta eller belasta.  Används för rehabilitering, friskvård och konditionsträning.

Arrac.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.