Fit Fur Life Proffessional löpband har ett sviktande underlag som reducerar belastningen på hundens leder under träningen. Träningen kan ske plant, eller med lutning uppåt eller nedåt beroende på om man vill avlasta eller belasta.  Används för rehabilitering, friskvård och konditionsträning.

Arrac.

1 hund.              2 hund            3 hundar

Intro              50 kr                  100 kr                150 kr

1 gång          100 kr                  150 kr                200 kr

5 gånger    425kr   kr              638 kr               850 kr

10 gånger   750 kr                  1 125  kr            1 1500  kr